tại sao công ty lớn lại khó thành công khi khởi nghiệp

Công ty lớn lại khó thành công khi khởi nghiệp hơn?

giay-CN-MOA-new.1

Nghĩa là Start-up đó phải đạt đến một trạng thái khác, đó là trở thành Company. Xung quanh tôi không thiếu các câu chuyện về