nghiên cứu thị trường

Khi khởi nghiệp bạn có nghiên cứu thị trường trước không?

market-research

Nếu ngày xưa Henry Ford hỏi khách hàng của ông họ cần gì, họ sẽ không nói rằng họ cần một chiếc xe ô tô