những lời khuyên khởi nghiệp

Lời khuyên hữu ích cho những ai muốn khởi nghiệp

khoinghiep

“Không ai có thể kiểm soát được những vấn đề sẽ xảy ra với mình, nhưng chúng ta có thể kiếm soát cách mà mình