6 lời khuyên của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Ông chủ Facebook và những lời khuyên khởi nghiệp

66197_11__14629_146_8783426

Theo Mark thì điều quan trọng là dám làm, dám chịu rủi ro. Dưới đây là một Infographic mà Funders and Founders đã tổng hợp