Ông chủ Facebook và những lời khuyên khởi nghiệp

Theo Mark thì điều quan trọng là dám làm, dám chịu rủi ro.
Dưới đây là một Infographic mà Funders and Founders đã tổng hợp từ dành cho

66197_11__14629_146_8783426

Theo Mark thì điều quan trọng là dám làm, dám chịu rủi ro, làm thật nhanh, sớm ra sàn phẩm và hướng tới mục tiêu dài hạn

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *