các giai đoạn của khởi nghiệp

Lưu ý về tài chính để không phạm phải sai lầm khi khởi nghiệp

3-sai-lam-tai-chinh-de-mac-phai-khi-khoi-nghiep-5673

Ông Mai Vũ Thảo không chỉ là một chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư ở TP HCM mà còn là