các tỷ phú làm giàu thế nào?

Không bằng đại học và các tỷ phú làm giàu thế nào?

ty-phu-lam-giau

Làm việc chăm chỉ là tốt, tuy nhiên cần có thời gian nghỉ ngơi thư giãn và nạp lại năng lượng. Nhiều tỷ phú có