Sai lầm phổ biến của người lần đầu khởi nghiệp

Sai lầm phổ biến của người lần đầu khởi nghiệp

entre-5992-1389253845

Các doanh nhân phải hiểu rằng họ cần giỏi mọi thứ. Họ không chỉ cần ý tưởng, khả năng lãnh đạo, mà còn phải có