startup nghĩa là gì

Startup được hiểu nghĩa là gì ?

startup-large

Từ ý nghĩa này có thể thấy công ty nào cũng phải trải qua giai đoạn Startup. Nhưng Startup thường được dùng với nghĩa hẹp